Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami! Warto!

Napisz do nas!

Imię i nazwisko
Email
Temat
Treść wiadomości
Wyślij do mnie kopię wiadomości!
Przyjmuję do wiadomości i rozumiem, że...
Polityka prywatności
Polityka prywatności strony Souletto (pod adresem www.souletto.pl) zwanej dalej Stroną. Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w Polityce.
 1. Administrator danych osobowych.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Aleksandra Burta Wedding Planner z siedzibą w Siedlcach, 08-110, ul. Grabianowska 23, posiadająca nr NIP 8212670910. Kontakt możliwy jest pod przez e-mail: souletto.wedding@gmail.com
 3. Cele przetwarzania danych osobowych.
  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
  • przedstawiania szczegółowej oferty usług
  • świadczenia usług
  • realizacji marketingu bezpośredniego
  • przesyłania newslettera (w przypadku zapisania się)
 4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe podane formularzu kontaktowym w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail Użytkowanika.
 6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobową są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Prawa przysługujące użytkownikowi.
  1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
   • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora:
   • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • oraz przenoszenia danych.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi formularza kontaktowego.
  7. W stosunku do Pani/Pana mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

Gdzie działamy?

Organizujemy przyjęcia na terenie województwa mazowieckiego
Istnieje również możliwość współpracy w przypadku pobliskich lokalizacji.
Konsultacje ślubne prowadzimy online na terenie całej Polski i stacjonarnie w obrębie Siedlec i Warszawy.

tu powinna być mapa